Strona główna

 

Forum Archeologii Publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna

Archeologia publiczna (ang. public archaeology) to niezwykle pojemny termin, w którym mieszczą się m.in. działania ukierunkowane na przedstawienie szeroko rozumianej archeologii społeczeństwu, włączanie jej do dyskursu i osadzenie jej w przestrzeni publicznej. Współcześnie przedsięwzięcia
z tego zakresu są realizowane wielotorowo, a związane z nimi strategie bywają bardzo zróżnicowane pod względem środków, założeń, celów i skali. Wzrost zainteresowania edukacją i popularyzacją archeologii, obserwowany na gruncie polskiej nauki w ostatnich dziesięcioleciach, wydaje się potwierdzać, że archeologia publiczna jest niezmiennie aktualnym tematem, w ramach którego szczególnie istotny staje się aspekt wymiany doświadczeń. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu w dyskusji na temat tego, jak archeolodzy - i nie tylko - realizują założenia archeologii publicznej w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa. Organizowane przez nas Forum ma na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie, zarówno dla osób związanych z sektorem akademickim, administracją publiczną, jak i pracowników muzeów i firm archeologicznych, członków fundacji, działaczy stowarzyszeń oraz niezrzeszonych miłośników archeologii.

Proponowane obszary tematyczne:

  • archeologia w przestrzeni publicznej - obecność i uobecnianie,
  • edukacja archeologiczna - doświadczenia i kierunki rozwoju,
  • popularyzacja archeologii - zasięg, metody, rezultaty,
  • archeologia a społeczność lokalna,
  • archeologia i archeolog w odbiorze społecznym,
  • nowe perspektywy archeologii publicznej,

 

Organizatorem konferencji jest Instytut Archeologii UMK w Toruniu.
Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 12-13 września 2019 r. w siedzibie Instytutu Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń.

 

Opłata konferencyjna dla pracowników naukowych wynosi 150 zł.
Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 100 zł.

Termin nadsyłania abstraktów - 31 lipca 2019 r.

Konferencja w Toruniu